Vila tradicionalmente vencellada á industria conserveira, baleeira e pesqueira.

Hoxe en día é o centro comarcal de negocios, foco atractor de investimento e traballadores cualificados, sendo un dos poucos concellos do país que gaña poboación.

Acerca do Concello de Cee

Subscribirse ó boletín

 

Ernesto Chao, Mela Casal,Triatreros, Quico Cadaval e Celso Sanmartín nas últimas xornadas de Á EsCEEna!

23/08/2016 -

  Á EsCEEna! pasou o ecuador desta edición. Funcións ás 21.30 horas con entradas a 7 € e bonificadas a 5 € estudantes, pensionistas e desempregados.

Martes 23: Noiteboa. Escrita por Borja F. Caamaño e Álex Sampayo e, dirixida por este múltimo chega a Cee esta traxicomedia, que conta no seu reparto con Mela Casal, Ernesto Chao e Guillermo Carbajo. É tempo de Nadal en Compostela con todo o que eso conleva: os agasallos, as panxoliñas, as ceas en familia e o xa tradicional rapto do Neno Xesús da Praza do Obradoiro. Ninguén debería cear só en Noiteboa e por iso Mariví fará todo o posible para que durante unhas horas, Arturo, Nico e máis ela sexan unha familia de verdade. A obra acaba de ganar o premio María Casares 2016 na categoría de actriz principal (Mela Casal).

Mércores 24: Impronews. O último gran éxito da compañía Triatreros. … Que pasará? Realmente nin eles mesmos o saben xa que o seu espectáculo é totalmente improvisado!Antes do comezo da función o público recortará noticias reais e inventará as súas propias, a partir deste material 3 hipervitaminados reporteiros darán vida o material en forma de escenas humorísticas e hiperbólicas que divertirán o público asistente. O espectáculo conta tamén cun incandescente mestre de cerimonias que conducirá o espectáculo, animará o público e poñerá obstáculos os improvisadores. Politicamente incorrectos e divertidos os Triatreros voltan a Cee despois do éxito acadado o ano pasado.

Xoves 25: Os contos de Joselín. Historias de mortos, de caciques, de curas, de personaxes singulares… Baseado no libro Os contos de Joselín. Primeiros documentos sonoros do teatro galego (1929-1954). Un espectáculo de aCentral Folque que fai estalar o riso en todas as xeracións, dos maiores aos máis pequenos, sen distición cos contadores -e cantadores- Quico Cadaval, Celso F. Sanmartín e Jose Luis Gutiérrez “Guti”.

   

Brigada incendios 2016. Puntuacions totais e seleccionados

22/08/2016 -

BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS.

PUNTUACIÓNS TOTAIS E CANDIDATOS SELECCIONADOS

Vistas as puntuacións obtidas na proba de aptitude física e nas fases de concurso e oposición, as puntuacións totais que os aspirantes obteñen no proceso selectivo son as que detalla o cadro seguinte:

  Puntuacións totais capataz.

  Puntuacións totais peón e peón-condutor.

O tribunal propón a selección dos candidatos seguintes candidatos:

Seleccionados capataz

Seleccionados peón e peón-condutor.

 As reclamacións poderán presentarse entre o 23/08/2016 e o 25/08/2016 no rexistro municipal ou por calquera dos medios que establece o artigo 38.4 da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común como alternativa á presentación no rexistro municipal, neste último caso deberase adiantar por fax resgardo de ter presentado dita documentación dentro do prazo de presentación de reclamacións.


 

   

Brigada incendios 2016: Resultados fase oposicon

22/08/2016 -

BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS.

RESULTADOS DA FASE DE OPOSICIÓN

 Os resultados da fase de oposición, consistente na realización polos aspirantes dunha proba escrita de 30 minutos de duración na que deberon responder un cuestionario tipo test de 19 preguntas (15 principais e 4 preguntas de reserva), son os seguintes:

Capataz

Peón e Peón-condutor.

 


 

   
12/08/2016 -

BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS.

PUNTUACIÓNS DA FASE DE CONCURSO.

Reunido o tribunal selectivo o 12/08/2016 co obxecto realizar a baremación da fase de concurso dos procesos selectivos para a contratación en réxime laboral temporal dun capataz, un peón-conductor e tres peóns integrantes das brigadas de prevención e defensa contra incendios forestais, o resultado da mesma é o seguinte:

Puntuación Capataz.

Puntuación Peón e Peón-condutor

Convócase os candidatos para o día 17 de agosto de 2016 ás 17:00 horas no Antigo Instituto Agra de Raíces coa finalidade de realizar a proba práctico-profesional establecida nas bases.


 

   

Páxina 1 de 29